The Greatest Movie Ever Sold (2011)

The Greatest Movie Ever Sold (2011) on Morgan Spurlockin ohjaama dokumenttielokuva tuotesijoittelusta ja markkinoinnista. Myös Super Size Me (2004) -dokumentista tunnettu Spurlock käsittelee aihetta, joka on meille kaikille niin tuttu, mutta samalla niin vieras. Ymmärrämmekö oikeasti, kuinka paljon kohtaamme markkinointia kaikkialla, ja kuinka vahvasti se vaikuttaakaan jokapäiväiseen elämäämme?Spurockin ideana oli tehdä elokuva tuotesijoittelusta ja markkinoinnista keräämällä varat tuotantokustannuksiin tuotesijoittelusta ja markkinoinnista. Hämmentävää ja kekseliästä? Niin onkin. Dokumentissaan Spurlock marssii yritysten toimistoihin toiveenansa saada yritykset sponsoroimaan elokuvaa, joka käsittelee nimenomaan kyseistä sponsorien hakemisprosessia, yritysyhteistyötä, ja elokuvamarkkinointia. Kieltämättä dokumentti avartaa katsojan näkemystä tuotesijoittelusta ja markkinoinnista: kuinka mahdotonta edellä mainittuja käytäntöjä onkaan välttää nykypäivän maailmassa, ja kuinka paljon raha merkitsee elokuvatuotannossa ja lopputuloksen menestymisessä.Monen elokuvassa haastateltavan mielestä tuotesijoittelu ja markkinointi tarkoittaa sielunsa (ja luovuutensa) myymistä niin sanotusti paholaisille eli korporaatioille ja markkinointifirmoille. Jopa Spurlock epäilee valtaansa vaikuttaa omaan elokuvaansa, kun yritykset alkavat asetella tarkkoja ehtoja mahdolliselle “yhteistyölle”; minkälaisissa tilanteissa heidän tuotteitaan saa näyttää, saako muiden yritysten tuotteita käyttää ollenkaan, ja minkälaisen mainoksen yritykset haluavat tuotteellensa elokuvassa. Vaikuttaa siltä, että elokuvassa esitetyissä olosuhteissa elokuvaohjaajille ei jää paljoakaan luovaa valtaa toteuttaa elokuviaan haluamillaan tavoilla. Suurien korporaatioiden raha on valtaa – jopa tuotesijoittelua ja markkinointia käsittelevässä dokumentissa.